Onze missie in 6 stappen

Deze tijd vraagt om nieuwe manieren van ontwikkelen. Daarbij spelen verschillende ontwikkelingen een belangrijke rol, waaronder: de roep om participatie, inclusiviteit en samen verantwoordelijk zijn met een actieve rol voor de bewoners van de stad.

De 6 principes gaan over een houding van alle betrokkenen, maatschappelijke organisaties, ondernemers, scholen, gemeentes en jij als bewoner van de stad.

STAP-Trajecten is een levendige mix van inspirerende mensen met diverse talenten die willen werken aan deze inclusieve samenleving.

1 - Participerende inclusieve samenleving

STAP-Trajecten voelt zich verantwoordelijk voor een circulaire en inclusieve samenleving. Wij werken aan een participerende samenleving met als doel het verhogen van de levens kwaliteit. Blijven deelnemen en mee kunnen blijven doen ondanks dat het misschien een periode tegen zit.

Wij werken aan een duurzame verbinding van mensen en organisaties met elkaar en met de samenleving, wij nemen beslissingen vanuit het overzicht van de totale problematiek om antwoord te geven op steeds complexere uitdagingen en laten mensen weer meedoen in onze participerende inclusieve samenleving.

2 - Lokale verankering

We geloven in lokale verankering om sociale en culturele verbindingen te maken. Dat vraagt om een open, tolerante en onderzoekende houding. Daarom geeft STAP-Trajecten voorrang aan samenwerkingen en initiatieven met lokale partijen.

3 - Diversiteit

STAP-Trajecten koestert diversiteit, omdat Nederland een multiculturele samenleving is. Het betekent dat we een optimale samenleving willen creëren met flexibele, participerende, productieve, tolerante en dynamische inwoners.

STAP-Trajecten gaat uit van de kracht en de kwaliteiten van mensen en het werk dat daar bij past, STAP-Trajecten gaat niet uit van de beperkingen maar vanuit het talent.

4 - Verbinden

Alles wat STAP-Trajecten doet voegt waarde toe aan de inclusieve samenleving. STAP-Trajecten werkt met mensen jong en oud vanaf 18 tot 65 jaar, die WMO ondersteuning Basis of WMO ondersteuning Speciaal nodig hebben en of zich willen ontwikkelen op de participatie ladder.

STAP-Trajecten brengt mensen bij elkaar en verbindt de inwoners met hun buurt, stad dan wel samenleving.

5 - Maatschappelijke betekenis

STAP-Trajecten hecht waarde aan het toevoegen van betekenis en maatschappelijke meerwaarde. Waarde die ingaat op welzijn, integratie en participatie in onze samenleving. Alles wat we doen voegt waarde toe aan de inclusieve samenleving.

STAP-Trajecten  biedt individuele WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) begeleiding bij hulpvragen in de vijf leefgebieden.

Deze zijn: Wonen, Financiën, Regie op eigen leven, Gezin en Maatschappelijke Participatie.

Met onder andere als doel het opheffen van: het isolement tot de samenleving, het missen van sociale contacten, ontbreken van collectieve activiteiten en begeleiden naar onbetaald of regulier werk. Het creëren van een rustige privé situatie met regie op eigen leven.

6 - Samenwerken

STAP-Trajecten gelooft in samenwerking omdat het ons inspireert en uitdaagt. Wij zoeken naar een gestructureerde dialoog vanuit kwaliteit. We geloven in lokale verankering om sociale en culturele verbindingen te maken. Wij faciliteren cross-overs tussen gemeentes, inwoners en lokale werkgevers.

STAP-Trajecten is voortdurend actief met alle partijen om continu te anticiperen op de ontwikkelingen, dat vraagt om een gestructureerde dialoog met visie.